Aristoi nie poddają się wątpliwościom.

Aristoi po prostu się stają, a kiedy żyją, to istnieją,

i do nich przystosowuje się reszta świata.

W. J. Williams - "Aristoi"